Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Samen leven, leren en werken in een veilige leeromgeving. Dat is waar wij voor staan.
In de 21e eeuw is het noodzakelijk dat kinderen onder andere leren samenwerken aan gezamenlijke doelen. Goed kunnen communiceren is hierbij belangrijk. Als school willen we samen met ouders kinderen leren hoe ze problemen creatief kunnen oplossen.
Om deze belangrijke vaardigheden aan te leren maken wij gebruik van "Kwink".
Kwink is een methode om kinderen belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden aan te leren. Met o.a. verrassende filmpjes, liedjes en rollenspellen. Zo leren kinderen zich goed uiten en nog beter omgaan met zichzelf en anderen. Deze methode is gebaseerd op recente, wetenschappelijke inzichten van onder andere dr. Kees van Overveld.
Voor meer informatie klik hier.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Samenwerken
Eerlijkheid
Veiligheid
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Sociale opbrengsten meten wij met het programma ZIEN! en de vragenlijst van de Succes!Spiegel.
ZIEN!
Jaarlijks wordt aan leerlingen vanaf groep 6 t/m groep 8 gevraagd of ze tevreden zijn over het onderwijs. De leerlingen vullen hiervoor een vragenlijst voor leerlingen in. Daarnaast vult de leerkracht (groep 1 t/m 8) zelf een observatielijst voor leerkrachten in. 
Vervolgens geeft ZIEN! op basis van een analyse van beide vragenlijsten concrete doelen en handelingssuggesties voor leerkrachten. Hierdoor weet de leerkracht welke interventies er voor de leerlingen nodig zijn en worden de onderwijsbehoeften op sociaal gebied samen met leerlingen en ouders op de leerlingen afgestemd.
Voor meer informatie klik hier.
De Succes!Spiegel
Daarnaast vragen wij aan leerlingen via de leerling-enquête hoe zij de kwaliteit van school ervaren:
De leerling-enquête levert waardevolle informatie die gebruikt kan worden voor verbetering van onderwijs en dienstverlening. Leerlingen zijn vaak kritisch en kunnen als directe ‘gebruikers’ van het onderwijs heel goed hun mening geven over belangrijke zaken op school. Wij gebruiken de resultaten van deze peiling om een evenwichtig beeld te krijgen van de kritiek- en verbeterpunten.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Zien
De Succes!Spiegel
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kwink