Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
Toelichting bij dit onderwerp
Groep 1 t/m 8: maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 14.15 uur.
Groep 1 t/m 8: vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Wij kiezen ervoor om het lesrooster hier niet te publiceren. Dit rooster kunt u op school inzien en daarbij leggen wij graag uit hoe wij het onderwijs in deze groepen vormgeven.
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
Toelichting bij dit onderwerp
Wij kiezen ervoor om het lesrooster hier niet te publiceren. Dit rooster kunt u op school inzien en daarbij leggen wij graag uit hoe wij het onderwijs in groep 1/2a en 1/2b vormgeven.
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Speellokaal
Computerlokaal
Kinderdagopvang
Peuteropvang
BSO