Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Enthousiasme en Plezier
Vakbekwaamheid en Kwaliteit
Samenwerken
Verantwoordelijkheid
Veiligheid en Eerlijkheid
Wat is de missie/visie van de school?
De visie van de Frans ten Bosch hebben wij als volgt geformuleerd:
Samen leven, leren en werken en vol passie ontwikkelen van talenten in een veilige leeromgeving met respect voor ieders verscheidenheid.
Medewerkers van de Frans ten Bosch werken samen met de kinderen, ouders en andere betrokkenen aan de realisatie van deze visie.
Om deze visie te realiseren hebben wij zes kernwaarden opgesteld, deze zijn binnen de school zichtbaar bij zowel medewerkers en kinderen:
 • Samenwerken - Leren van en met elkaar.
 • Enthousiasme en plezier - Elkaar begroeten en samen vieren.
 • Vakbekwaamheid en kwaliteit - Wat hebben wij nodig om verder te ontwikkelen?
 • Verantwoordelijkheid - Leren omgaan met elkaar en met materialen.
 • Veiligheid en eerlijkheid - Wij spreken elkaar aan op het gedrag en niet op de persoon.
 • Creativiteit - Wij gaan op zoek naar creatieve oplossingen en besteden tijd aan creatieve vakken.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
In het schooljaar 2020-2021 staan de volgende kernwaarden centraal:
 • Vakbekwaamheid en kwaliteit
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
Ambities Frans ten Bosch:
Dit schooljaar werken wij met drie ambitiegroepen. Zij gaan als werkgroep ambities formuleren binnen de volgende thema's:
 • Rekenen: Het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs.
 • Spelling: Het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs.
 • Eigenaarschap van leerlingen in het eigen leerproces: Hoe geven wij dit vorm?
De speerpunten voor de lange termijn hebben wij weggezet in het meerjarenplan. 
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Op de Frans ten Bosch is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. Wij willen daarmee een school zijn waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. In onze school gaat het om de gezamenlijke kernwaarden, deze gelden voor zowel medewerkers als de leerlingen van de school. Deze laten wij in de praktijk zien door wat wij doen. Iedereen is uniek met zijn eigen talenten. Samen zorgen we er in een veilige sfeer voor om al die talenten met veel passie verder te ontwikkelen! Op deze manier heeft de school een voorbeeldfunctie voor haar leerlingen en de ouders. Verschillen tussen mensen mogen er zijn en zien wij als kans om van elkaar te kunnen leren. Op deze pagina vindt u veel informatie over de school. Wilt u echt zien hoe wij de missie en de visie in de praktijk brengen, neem dan even contact met ons op.