Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Voor diverse beleidsdocumenten klikt u hier.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
We spreken van pesten als het negatieve gedrag naar een ander doelbewust is, langere tijd aanhoudt en er sprake is van machtsongelijkheid. Lang niet alles is pesten. Uit wetenschappelijke literatuur over pesten blijkt dat je moet uitgaan van het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep om pesten te voorkomen. Preventief! Kwink zet de kracht van de groep in tegen pesten. Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet. Met een structureel, goed doordacht programma dat meetbaar is in ZIEN! en daarmee al aan een belangrijke eis van de Inspectie van het Onderwijs voldoet.
Voor meer informatie klik hier.
        
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Scholen met Succes

Toelichting van de school
De leerlingen vullen hiervoor jaarlijks een vragenlijst (sociale veiligheidsbeleving) voor leerlingen in. Hierdoor weet de leerkracht welke interventies er voor de leerlingen nodig zijn en worden de onderwijsbehoeften op sociaal gebied samen met leerlingen en ouders op de leerlingen afgestemd.
Opvallende conclusies uit de leerlingen vragenlijsten delen wij met ouders via de algemene nieuwsbrief.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Dunnewold
Mevr. Gerritsen (tevens aandachtsfunctionaris kindermishandeling) en Dhr. Wentink
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?