Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2019-2020?
Instelling: 4,3% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 40,0% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 8,7% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 20,9% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 26,1% van het personeel is 25-35 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Rooms Katholieke Basisschool Frans ten Bosch met 1 locatie.
 
 
Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de afgelopen jaren?
Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 46,3 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 46,3 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 47,4 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 47,4 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,0 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,0 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 53,5 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 53,5 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 55,0 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 55,0 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 46,3 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 47,4 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,0 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 53,5 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 55,0 jaar.
Wat was de gemiddelde leeftijd van de mannelijke medewerkers de afgelopen jaren?
Wat was de gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke medewerkers de afgelopen jaren?
Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 39,0 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 39,0 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 40,3 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 40,3 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,0 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,0 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 55,6 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 55,6 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 62,3 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 62,3 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 39,0 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 40,3 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,0 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 55,6 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 62,3 jaar.
Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 48,3 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 48,3 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 49,6 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 49,6 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,0 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,0 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 52,4 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 52,4 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 52,2 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 52,2 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 48,3 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 49,6 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,0 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 52,4 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 52,2 jaar.
Hoe is de bemensing van de school in 2019-2020?
Hoeveel fte had de instelling beschikbaar de afgelopen jaren?
Instelling: 11,5 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 11,5 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 11,6 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 11,6 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 13,2 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 13,2 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 11,3 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 11,3 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 10,6 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 10,6 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 11,5 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 11,6 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 13,2 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 11,3 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 10,6 fte beschikbaar in 2015-2016.
 
Instelling
Wat is het totale beschikbare aantal fte voor de instelling?
11,5
Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld?
0,7
Hoeveel medewerkers heeft de instelling?
18
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte in 2019-2020?
 
Aantal fte
 
Percentage
 
Instelling
 
Instelling
Onderwijzend personeel
9,9
 
86,1%
Direct ondersteunend personeel
0,6
 
5,2%
Management
1,0
 
8,7%
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2019-2020?
 
Percentage man
Percentage vrouw
Onderwijzend personeel
15,2 %
84,8 %
Direct ondersteunend personeel
 
100,0 %
Management
100,0 %
 
Totaal
21,7 %
78,3 %
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2019-2020?
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 15,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 15,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 13,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 13,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 15,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 15,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 17,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 17,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 15,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 13,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 15,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 17,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.
16,6
 
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per directe fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per indirecte fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 18,2 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 18,2 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 16,7 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 16,7 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 15,6 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 15,6 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 17,2 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 17,2 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 19,0 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 19,0 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 18,2 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 16,7 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 15,6 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 17,2 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 19,0 leerlingen per directe fulltime medewerker in 2015-2016.
Instelling: 191,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 191,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 177,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 177,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 87,5 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 87,5 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 177,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 177,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 182,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 182,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 191,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 177,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 87,5 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 177,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 182,0 leerlingen per indirecte fulltime medewerker in 2015-2016.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren per fulltime medewerker, uitgesplitst naar functiegroep?
 
2017-2018
2018-2019
2019-2020
 
Instelling
Instelling
Instelling
Totaal
13,3
15,3
16,6
Onderwijzend personeel
16,7
19,2
19,3
Direct ondersteunend personeel
250,0
126,4
318,3
Management
87,5
177,0
191,0