Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Bij samen leven, leren en werken hoort een duidelijke visie op ouderbetrokkenheid.
Als school streven wij samen met ouders naar educatief partnerschap. Wij vinden dat de opvoeding en het onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school is, wel zijn de eindverantwoordelijkheden verschillend.
Ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school blijft daarentegen eindverantwoordelijk voor het onderwijs. Omdat kinderen veel tijd op school doorbrengen vinden wij het ook een taak van school om een positieve bijdrage te leveren aan de opvoeding van kinderen. Dit doen wij door een rijk pedagogisch klimaat te realiseren. Voor de leerling betekent dit dat medewerkers van de Frans ten Bosch betrokken zijn, ondersteuning en veiligheid bieden en ieder individu accepteert hoe hij of zij is. 
Om gezamenlijk tot goed educatief partnerschap te komen vinden wij onderling vertrouwen tussen ouders en medewerkers erg belangrijk. Dit vertrouwen wordt gerealiseerd door onder andere goede communicatie onderling. Dit doen we door ouders vroegtijdig te informeren over de ontwikkelingen van het kind. Samen zijn we voortdurend in gesprek om de juiste afstemming te vinden op school en thuis. 
Onze gedachte hier achter is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. Wij hebben namelijk hetzelfde doel: een bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van het kind. Hier zetten wij ons samen voor in.