Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Vreedzame School, https://vreedzaam.net/ 
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau

Toelichting van de school
Kinderen van groep 6 t/m 8 vullen jaarlijks een vragenlijst in van Beekveld & Terpstra, afgestemd op de vragen uit Vensters.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Geen
Mevr. Sylvia Persoon (sylvia.persoon@camminghaschool.nl)
De leerlingen en/of ouders kunnen bij de leerkracht terecht of bij de interne begeleider. Daarnaast is er een interne contactpersoon, die voor kinderen en/of ouders aanspreekbaar is bij vertrouwelijke kwesties.
 
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?