Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
De Boogerd vindt het belangrijk dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat zoveel mogelijk passend is bij hun eigen ontwikkeling. Zowel voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, als kinderen die extra uitdaging nodig hebben, bieden wij een passend aanbod. Daarom werken wij op verschillende niveaus waarbij ook gebruik wordt gemaakt van verschillen en kwaliteiten die kinderen met zich meebrengen.De Intern Begeleider kijkt samen met de leerkracht naar de hulp die een individuele leerling nodig heeft. Korte lijnen hierbij tussen de leerkracht, ouders en de intern begeleider vinden we belangrijk.
We zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband ProfiPendi voor die leerlingen die wij als school onvoldoende kunnen bedienen. Dit samenwerkingsverband zorgt voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de kinderen, de scholen en de ouders.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Dyslexiespecialist
2
Gedragsspecialist
4
Intern begeleider
2
Onderwijsassistent
2
Specialist hoogbegaafdheid
3