Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Zie voor het schoolondersteuningsprofiel de bijlage.
Op De Boogerd bieden wij onderwijs aan een brede doelgroep. Naast leerlingen met meer- en hoogbegaafde mogelijkheden bieden we ook onderwijs aan leerlingen met gediagnosticeerde dyslexie, ADHD en stoornissen in het autistisch spectrum. De Intern Begeleider kijkt samen met de leerkracht naar de hulp die een individuele leerling nodig heeft. Korte lijnen tussen de leerkracht, ouders en de intern begeleider vinden we belangrijk.
Op Stichtingsniveau zijn er gedragsspecialisten aanwezig waar we een beroep op kunnen doen. Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is er de virtuele klas, waar leerlingen van de verschillende scholen binnen Fectio aan deelnemen.
We zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ProfiPendi voor die leerlingen die wij als school onvoldoende kunnen bedienen. Dit samenwerkingsverband zorgt voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de kinderen, de scholen en de ouders. 
Verwijsindex
De verwijsindex is een systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen (0 tot 23 jaar) over wie zij zich zorgen maken.
Het is een hulpmiddel om u en de mensen die uw kind begeleiden snel met elkaar in contact te brengen. Hierdoor is het gemakkelijker om snel hulp te regelen voor jeugdigen met wie het niet goed gaat of niet goed dreigt te gaan. Uw kind kan bijvoorbeeld zijn ingeschreven omdat er zorgen zijn over het gedrag. Of vanwege een problematische gezinssituatie. Misschien is er nog iets heel anders aan de hand. Hoe dan ook: er is bezorgdheid over de ontwikkeling van uw kind.
Het is bij wet geregeld dat organisaties vanaf 2011 met de Verwijsindex moeten werken.Degene die uw kind in de verwijsindex zet, informeert u als eerste hierover. Als uw kind in de verwijsindex is opgenomen, gebeurt er in eerste instantie nog niets. Degene die hem of haar heeft ingeschreven, gaat gewoon verder met het bieden van hulp, onderwijs of begeleiding zoals afgesproken. Pas als een tweede hulpverlener, beroepskracht of instelling uw kind registreert, ontstaat er een match.Met uw instemming bespreken de partijen samen met u hoe de best passende hulp voor uw kind en eventueel het gezin, geregeld kan worden. U wordt daar natuurlijk bij betrokken, want het gaat over uw kind en gezin. Eén persoon coördineert alle hulp. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende hulpverleners en uw gezin. En dat betekent dat de hulp aan uw kind en/of uw gezin verbetert. De Verwijsindex zorgt ervoor dat uw kind zo snel mogelijk, zo eenvoudig mogelijk en zo goed mogelijk geholpen wordt.
In de Verwijsindex staan alleen de naam van degene die registreert en de naam, adres en geboortedatum van uw kind. Dus géén inhoudelijke informatie. Na een bepaalde periode wordt het signaal inactief gemaakt en na maximaal 7 jaar is het signaal niet meer zichtbaar.
Op de volgende website kunt u meer lezen over de Verwijsindex: www.verwijsindexmiddennederland.nl