Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Wij vinden een intensief contact tussen ouders en school van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het kind. Zowel school als ouders hebben invloed op het leerproces van de leerlingen. Ook is de school een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
De school verwacht van ouders dat zij daadwerkelijk interesse hebben voor de schoolse zaken die betrekking hebben op hun kinderen. Hierdoor komen school en thuis in elkaars verlengde te liggen.