Schoolplan
Toelichting van de school
De komende vier jaar hebben we een plan om ons onderwijs van cohortgericht werken naar individuele en flexibele leerrouten te ontwikkelen. Dit past bij onze visie op onderwijs: aandacht voor de individuele leerling. De uniciteit van onze leerlingen is het uitgangspunt. Daarnaast zijn onze leerlingen (hoog)begaafd en hen willen we motiveren te denken met hun hart. We stimuleren leerlingen hun intelligentie en talenten in te zetten voor medeleerlingen en anderen in hun omgeving. Iedere leerling is namelijk met de andere leerlingen, met docenten en met anderen die buiten de school zijn, verbonden.
Wat is het schoolplan van de school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden