Doorstroom binnen de school
Toelichting van de school
De doorstroomgegevens van het Juvenaat worden hier vergeleken met de landelijke doorstroomgegevens van alle scholen met vwo. Omdat het gymnasium Juvenaat een categoriaal gymnasium is, zijn onze doorstroomgegevens fundamenteel anders dan bij een scholengemeenschap.
Ons aannamebeleid is erop gericht leerlingen die vanuit de basisschool tenminste het advies havo/vwo hebben, een kans te bieden op een gymnasiumdiploma. Talent, maar ook doorzettingsvermogen zijn voor ons belangrijk.
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2015-2018)
Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren niet blijven zitten in de onderbouw?
School: 93,5% van de onderbouw leerlingen in 2017-2018.School: 92,8% van de onderbouw leerlingen in 2016-2017.School: 96,0% van de onderbouw leerlingen in 2015-2016.
Inspectienorm: 95,3% van de onderbouw leerlingen.School: 94,2% van de onderbouw leerlingen.
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de bovenbouw? (Driejaarsgemiddelde 2015-2018)
Inspectienorm: 81,8% van de bovenbouw leerlingen.School: 90,6% van de bovenbouw leerlingen op het vwo.
Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren niet blijven zitten in de bovenbouw?
School: 88,1% van de bovenbouw leerlingen op het vwo in 2017-2018.School: 92,4% van de bovenbouw leerlingen op het vwo in 2016-2017.School: 91,1% van de bovenbouw leerlingen op het vwo in 2015-2016.