Toelichting van de school
Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 10,7% (let op: <5) van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 89,3% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies