Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
klein, iedereen kent elkaar
Hoge kwaliteit ondewijs
Humanistische MAVO
Burgerschap & Participatie
Democratie & Mensenrechten
Toelichting van de school
Behalve de hieronder genoemde kernwoorden gaat De Amsterdamse MAVO uit van haar 5 humanistische kernwaarden:
GELIJKWAARDIGHEID - Niemand is hetzelfde maar iedereen is gelijkwaardig. Dit betekent dat iedereen ongeacht geloof, afkomst, ras, seksuele geaardheid evenveel waard is. Mensenrechten is een rode draad in ons curriculum.
ACTIEVE TOLERANTIE - Dit gaat om verdraagzaamheid die actieve nieuwsgierigheid veronderstelt hoe anderen de wereld zien en daarmee (respectvol) in debat gaan. Door te debatteren met anderen kun je je mening herzien of juist daardoor versterken. Leerlingen leren hierdoor ervaring op doen met het omgaan met verschillen, het accepteren van anderen, het hanteren van conflicten en empathisch vermogen te ontwikkelen.
VERANTWOORDELIJKHEID - Zelf verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die je maakt, voor de verplichtingen die je aangaat. Maar ook de verantwoordelijk nemen voor mensen om je heen en je leefomgeving. Leerlingen participeren vanaf de eerste schooldag in een project en krijgen daarmee verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid wordt met de jaren groter.
ZELFONTPLOOIING - Eigen vermogens ontwikkelen, kritisch leren denken, zelfstandig zijn, initiatief nemen en samenwerken. Onze leerlingen moeten zich zoveel ontwikkelen als kan, niet alleen in termen van leerstof maar ook in persoonlijke ontwikkeling.
ZELFBESCHIKKING - De leerling als autonoom wezen staat centraal. Dat betekent dat hij zelf keuzes maakt. Wat autonomie is en hoe je zelf keuzes maakt, is een terugkerend thema in diverse lessen.