Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Wij bieden ondersteuning op het gebied van:
  • cognitieve ontwikkeling
  • gedragsproblematiek
  • dyslexie ( d.m.v. Kurzweil)
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining)
  • logopedie ( logopedist komt op school)