Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
 Binnen de groepen wordt gepersonaliseerd onderwijs aangeboden op de onderwijsbehoeften van kinderen. Kinderen werken soms zelfstandig, maar zij moeten ook vaak samenwerken. (21st century skills). Alle leerkrachten zijn volledig bevoegd en zeer bekwaam. Wij hebben ook bevoegde leerkrachten die met sommige leerlingen aan arrangementen werken buiten de groep. Die kinderen krijgen dan de leerstof zeer visueel aangeboden met concrete materialen.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben 1x per week handvaardigheid volgens de leerlijn "Laat maar zien" en 2 x per week gymnastiek (van een vakdocent) 
Wij anticiperen op de veranderingen die in de maatschappij plaatsvinden en bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Doordat wij een innovatieve school zijn die goed onderwijs belangrijk vinden, zien wij dat ouders bewust voor onze school kiezen. Er is dan ook sprake van een flinke groei. KOM GEWOON EENS LANGS OM TE KIJKEN.