Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
De Dolfijn is de school van talenten. De school kenmerkt zich zeker door onderling respect en acceptatie. Dit als gevolg van de grote verscheidenheid in niveau , talent, cultuur, geloof en nationaliteit. Wij benoemen dan ook de gelijke ongelijkheid binnen de school en de groepen. Iedereen is uniek en gelijkwaardig, ondanks er grote verschillen zijn. Wij observeren voortdurend of onze inzet het gewenste resultaat oplevert.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Ik mag altijd zijn wie ik ben.
Iedereen heeft een talent
Wij leren en spelen samen
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Wij werken heel structureel aan het gewenst sociale gedrag en de weerbaarheid van de kinderen door de Kanjertraining en Rots en water training. Wij observeren vanzelfsprekend of onze investeringen op sociaal gebied ook zichtbaar worden. Wij observeren hoe leerlingen met conflicten omgaan. Hoe hun rol is daarmee? Daarnaast leren we kinderen hun grenzen aan te geven. Ook dit zien we terug in de groepen en in de vrije situaties. Kinderen die minder weerbaar zijn bieden we rots en water training aan in de Verlengde schooldag.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kanjer trainingen
Rots en Water training