Onderwijstijd
Toelichting van de school

Tijdens de gratis Verlengde Schooldag-uren kunnen de kinderen, aansluitend aan de schooldag, hun talenten verder ontwikkelen op het gebied van sport, crea, muziek en cultuur of lessen HVO/GVO volgen
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
4 uur
  
5 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
4 u 15 min
  
3 u 45 min
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
          
45 min
       
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
             
45 min
  
45 min
 
 
pauze
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Verkeer
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Schrijven
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 30 min
  
1 u 15 min
  
1 uur
          
 
Spelling
 
  
  
  
  
  
 
 
1 uur
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Woordensachat extra
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
 
 
Kanjertraining (soc.em.)
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Muziek
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
                    
Toelichting bij dit onderwerp
Islamitische vormingslessen worden op verzoek van de ouders en MR in de Verlengde Schooldag gegeven. Deze lessen zijn facultatief.
De 45 minuten levensbeschouwing kunnen hierdoor worden toegevoegd aan de vakgebieden geestelijke stromingen en Burgerschap (keuze leerkracht)
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Bewegingsonderwijs
 
  
 
 
6 u 30 min
  
6 u 30 min
 
 
Piramide taal en rekenen
 
  
 
 
5 uur
  
5 uur
 
 
Sociale Redzaamh./gezond gedrag
 
  
 
 
45 min
  
45 min
 
 
Algemene redzaamheid
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
 
werken met ontw.materiaal
 
  
 
 
7 uur
  
7 uur
 
 
Expressie
 
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Spelcircuit
 
  
 
 
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
Pauze
 
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Schakelklas voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet beheersen, omdat zij minder dan 1 of 2 jaar in Nederland zijn.
Ouderkamer waar moeders met elkaar in contact komen met het doel te ontwikkelen. Er wordt bijv. fietsles en naailes gegeven
Nederlandse taalklas voor moeders: Moeders worden gestimuleerd de Nederlandse taal te leren, zodat zij hun kind(eren) kunnen ondersteunen en met de leerkracht kunnen communiceren over hun kind.