Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Microsoft Showcase School
Brede School Kort-Ambacht
Kind Centrum
Diversiteit: talent,cultuur ed
Continurooster
Missie en visie
De Dolfijn is een school waar men structuur, rust en een grote diversiteit aantreft wat betreft talent, niveau, cultuur, nationaliteit, geloof. Wij zien het als een uitdaging om bovenstaande aspecten optimaal te gebruiken en te ontwikkelen. De Dolfijn is ook een gecertificeerde Microsoft Showcase School. Dit houdt in dat we ICT op de juiste wijze gebruiken om zo d.m.v. een gepersonaliseerd aanbod opbrengsten van kinderen te verhogen en kinderen voorbereiden op de toekomst. Als ouders krijgt u bij aanmelding op onze school gratis een MICROSOFT OFFICE PAKKET. Samen met de kinderopvangorganisatie Yes! vormen wij  al jaren een Kind Centrum. Dit ziet men terug in onze gemeenschappelijke missie, visie en pedagogisch beleid. Om ouders beter van dienst te kunnen zijn hanteren wij een continurooster, zodat de kinderen continu in een veilige omgeving verblijven. Tevens maken wij deel uit van de Brede scholen Noord en Kort-Ambacht . Ouderbetrokkenheid staat hoog in ons vaandel (Nederlandse les aan moeders en iedere dag inloop van peuters t/m groep 2, ouderkamer, digitale talentenmap voor ouders en Parro als communicatie platform) In de groepen 4 t/m 8 werken alle kinderen met een eigen laptop. Dit sluit naadloos aan bij onze visie waarop ICT ondersteuning biedt aan ons onderwijsleerproces. De doorstroming van kinderopvang naar basisschool verloopt mede naadloos, doordat we 1 inschrijfformulier hanteren en 1 volgsysteem. Kinderopvang en basisschool trekken ook samen op w.b. nieuwe ontwikkelingen (programmeren, digitale talentenmap, scholing enz.) We vormen 1 team, 1 intern begeleider met 1 MT en 1 directeur.