Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Wij hebben de oudertevredenheidspeiling onder alle ouders uitgezet en ook de mogelijkheid geboden om deze op school in te vullen bij het gebrek aan een computer of in het geval met problemen met de Nederlandse taal. De respons was ondanks dit alles relatief laag. In ieder geval te laag om een goed beeld te krijgen. De deelnemende ouders beoordeelde de locatie gemiddeld met een 9,1. Gelukkig hebben wij ook in de ouderkamer en tijdens de spelinloop veel en intensief contact met de ouders. Tijdens deze contactmomenten geven de ouders mondeling aan waar zij tegen aan lopen en wat zij vinden van onze school. De tevredenheid bij de deelnemers is op alle aspecten hoog.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2019-2020?
School: gemiddeld cijfer is 9,3
Aantal ouders\verzorgers: 135 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 29
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2019-2020, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddeld cijfer
 
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
School: gemiddeld cijfer is 9,5
 
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
School: gemiddeld cijfer is 9,6
 
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
School: gemiddeld cijfer is 9,4
 
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
School: gemiddeld cijfer is 9,4
 
Onderwijsleerproces
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
School: gemiddeld cijfer is 9,6
 
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
School: gemiddeld cijfer is 8,8
 
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
School: gemiddeld cijfer is 8,7
 
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
School: gemiddeld cijfer is 9,6
 
Informatie en communicatie
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
School: gemiddeld cijfer is 9,2
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
School: gemiddeld cijfer is 9,2
 
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
 
Welk rapportcijfer geeft u de school?
School: gemiddeld cijfer is 9,1
 
 
 
 
 
School
   
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?