Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De Dolfijn heeft 2 locaties. Het kan dus weleens gebeuren dat de groep 8 op de ene locatie lager scoort dan de andere locatie, doordat er bijvoorbeeld net kinderen in de groep zitten die extra ondersteuning nodig hebben. Vorig jaar scoorde deze locatie veel hoger dan de andere locatie en dit jaar was dit net omgekeerd.
De totale Dolfijn scoorde 195,0 en dit is weer boven de ondergrens van de inspectie.

Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
 
School: 189,3School: 189,3School: 210,2School: 210,2School: 200,0School: 200,0School: 199,3School: 189,3School: 210,2School: 200,0Inspectie-ondergrens: 191,3Inspectie-ondergrens: 191,3Inspectie-ondergrens: 184,6 Inspectie-ondergrens: 182,6
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 0-100% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
13
23
22
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
30 %
32 %
32 %
Score
Score
Score
200,0
11 meetellende toetsscores
ROUTE 8
 
210,2
19 meetellende toetsscores
ROUTE 8
 
189,3
18 meetellende toetsscores
ROUTE 8