Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
School: 189,3School: 189,3School: 210,2School: 210,2School: 200,0School: 200,0School: 199,3School: 189,3School: 210,2School: 200,0Inspectie-ondergrens: 191,3Inspectie-ondergrens: 191,3Inspectie-ondergrens: 184,6Inspectie-ondergrens: 182,6
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De Dolfijn heeft 2 locaties. Het kan dus weleens gebeuren dat de groep 8 op de ene locatie lager scoort dan de andere locatie, doordat er bijvoorbeeld net kinderen in de groep zitten die extra ondersteuning nodig hebben. Vorig jaar scoorde deze locatie veel hoger dan de andere locatie en dit jaar was dit net omgekeerd.
De totale Dolfijn scoorde 195,0 en dit is weer boven de ondergrens van de inspectie.