Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2015-2016?
Vergelijkingsgroep: 16,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 15,1% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 20,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 14,3% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 8,1% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 16,7% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 27,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 27,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 16,7% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 11,1% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar PrO.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vso.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,7% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,1% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 22,2% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,1% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar havo. vsovsovsoPrOPrOPrOvmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 30-40% gewogen leerlingen.
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 3,2% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vso.Vergelijkingsgroep: 3,4% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op PrO.Vergelijkingsgroep: 22,7% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vso.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op PrO.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 15,6% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 54,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 40,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.School: 60,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 60,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 12,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.School: 80,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.
 
Vergelijkingsgroep: 23,2% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 51,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 33,3% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 66,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
   
Vergelijkingsgroep: 16,6% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 73,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.