Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar PrO.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vso.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,7% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,1% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 22,2% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,1% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo. Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar havo.vsovsovsoPrOPrOPrOvmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-k vmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo