Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Visie:
Ouderbetrokkenheid vraagt een actieve open houding van school en kinderopvang. Dit is dus veel meer dan een aantal formele contactmomenten per jaar. 
Invulling 
Wij betrekken de ouders bij het onderwijsleerproces door een spel-inloop te organiseren voor de ouders. Boekenpret wordt ingezet om het lezen te stimuleren bij ouders en kind. Vanaf groep 4 mogen ouders (op afspraak) evt. reguliere lessen bijwonen, zodat zij hun kinderen in het verlengde hiervan kunnen ondersteunen. Ouders met een taalprobleem bieden wij gratis Nederlandse taal lessen aan op dinsdagmiddag. Door de weektaak iedere week te laten ondertekenen, zijn ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind(eren).
In de ouderkamers informeren wij ouders over onderwijs en opvoeding en stimuleren wij hun persoonlijke ontwikkeling ( bijv. fietslessen). De eerste contactavond is altijd een interactieve contactavond over het kind in thuis- en de schoolsituatie. Wij zorgen door onze actieve houding w.b. ouderbetrokkenheid dat de drempel naar school zeer laag is.