Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2011-2012?
Vergelijkingsgroep: 4,3% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 3,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 20,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 9,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 14,8% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,6% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 12,7% van de leerlingen kreeg vwo advies.Vergelijkingsgroep: 5,9% van de leerlingen kreeg onbekend advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 20,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 12,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 12,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 24,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg onbekend advies.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2011-2012 en waar kwamen ze in 2014-2015 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar overig.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vso.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 20,0% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een onbekend advies uitgestroomd naar havo.vsovsovsovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwooverigoverigoverig
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van onderwijstype en het percentage gewichtenleerlingen op de school.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep 15-20% gewichtenleerlingen.
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies in 2011-2012 in 2014-2015 terecht?
  
Vergelijkingsgroep: 36,1% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 49,1% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.
  
   
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2011-2012 in 2014-2015 terecht?
  
Vergelijkingsgroep: 0,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vso.Vergelijkingsgroep: 64,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vso.School: 80,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
  
   
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2011-2012 in 2014-2015 terecht?
  
Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 50,6% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 33,3% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 66,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.
  
   
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2011-2012 in 2014-2015 terecht?
  
Vergelijkingsgroep: 14,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 76,8% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 16,7% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo.School: 83,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.