Personeel
Toelichting van de school
De gegevens van deze indicator zijn gebaseerd op de instelling: Scholengemeenschap ZAAM Noord voor Vwo Havo Mavo Vbo Lwoo met 6 vestiging(en). Dit geeft een vertekend beeld van het aantal docenten per leerling. Op het Damstede Lyceum hebben we gemiddeld 13 docenten per leerling.
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,9% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 29,5% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,4% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 21,1% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,9% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 3,2% van het personeel is 15-25 jaar.Instelling: 2,2% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 29,2% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 27,2% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 20,3% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 19,8% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 1,3% van het personeel is 15-25 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling: Scholengemeenschap ZAAM Noord voor Vwo Havo Mavo Vbo Lwoo met 5 vestiging(en).
Voor de personeelsgegevens zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van instellingsamenstelling. Deze instelling valt in het meest recente jaar in de vergelijkingsgroep vmbo-bk(g)t havo vwo.
Wat is de leeftijdsverdeling van het directe personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,8% van het directe personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,8% van het directe personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 22,1% van het directe personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 21,7% van het directe personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,0% van het directe personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 3,5% van het directe personeel is 15-25 jaar.Instelling: 2,2% van het directe personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 29,1% van het directe personeel is 55-65 jaar.Instelling: 23,3% van het directe personeel is 45-55 jaar.Instelling: 20,0% van het directe personeel is 35-45 jaar.Instelling: 23,7% van het directe personeel is 25-35 jaar.Instelling: 1,6% van het directe personeel is 15-25 jaar.
Wat is de leeftijdsverdeling van het indirecte personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 2,8% van het indirecte personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 41,5% van het indirecte personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 31,9% van het indirecte personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 16,9% van het indirecte personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 6,0% van het indirecte personeel is 25-35 jaar.Instelling: 2,1% van het indirecte personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 29,4% van het indirecte personeel is 55-65 jaar.Instelling: 41,7% van het indirecte personeel is 45-55 jaar.Instelling: 21,5% van het indirecte personeel is 35-45 jaar.Instelling: 5,4% van het indirecte personeel is 25-35 jaar.
Wat is de opbouw van het personeel per functie in 2018-2019?
  
Aantal fte
Percentage
 
Onderwijzend personeel
 
168,9
74,4%
 
Direct ondersteunend personeel
 
10,0
4,4%
 
Indirect ondersteunend personeel
 
33,1
14,6%
 
Management
 
14,9
6,6%
 
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Functies die onder 'indirect ondersteunend personeel' vallen zijn met name organisatie-ondersteunend (o.a. leerlingenadministratie, conciërge en ICT).
Hoeveel fte's zijn er werkzaam in 2018-2019?
 
Direct
 
Indirect
 
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Wat is het aantal fte voor de instelling?
178,9
187,7
 
48,0
27,5
 
Wat is het percentage mannen?
45%
50%
 
59%
53%
 
Wat is het percentage vrouwen?
55%
50%
 
41%
47%
 
Wat is de gemiddelde leeftijd?
45,6
44,9
 
50,0
51,2
 
Wat was het ziekteverzuim van de instelling de afgelopen jaren?
  
2016
 
2017
 
2018
 
  
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Verzuimpercentage
 
8,31%
5,33%
 
6,34%
5,48%
 
7,69%
5,81%
 
Meldingsfrequentie
 
1,67
1,40
 
1,64
1,30
 
1,54
1,32
 
Voor de verzuimgegevens zijn de vergelijkingsgroepen afkomstig van VOION. Deze instelling valt in het meest recente jaar in de vergelijkingsgroep vmbo/havo/vwo.
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2018-2019?
10,2
Vergelijkingsgroep: 11
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 10,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 10,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 10,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 10,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 10,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 10,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 10,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 10,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 10,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017. Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.