Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,6School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,6
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 966 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 169
Bron: DigiDoc / Onderwijsspiegel.nl
Toelichting van de school
Het Damstede Lyceum zorgt voor een veilig leerklimaat. In leerjaar 1 en 2 besteedt de mentor veel aandacht aan kennismaken, omgangsvormen en samenwerken. 
Jonge mensen die naar school gaan, willen groeien, zich ontwikkelen en talenten ontdekken en gebruiken. Daarvoor hebben zij een veilige plek nodig. Het Damstede Lyceum wil voor alle leerlingen en medewerkers een veilige school zijn.  Een school waar jejezelf mag zijn en waar je gezien wordt zoals je bent. Daar past pesten niet bij en daarom proberen wij pestgedrag te voorkomen. Dit doen we door duidelijke regels af te spreken, pesten in de mentorlessen te bespreken en pestgedrag aan te pakken. Mentoren spelen hierin een belangrijke rol door goed te observeren, te begeleiden en zo nodig gesprekken te organiseren. Daarnaast gaan we in een project aan de slag met de relatie tussen sociale media en pestgedrag.