Tevredenheid leerlingen
Toelichting van de school
De resultaten van het brugjaar (brj) zijn gebaseerd op de antwoorden van de leerlingen uit leerjaar 1 havo en 1 havo/vwo.
De resultaten van het vwo zijn gebaseerd op de antwoorden van de leerlingen uit leerjaar 1 t/m 6 vwo. 
De resultaten van de havo zijn gebaseerd op de antwoorden van de leerlingen uit leerjaar 2 t/m 5 havo.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 5,7
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 966 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 169
Bron: DigiDoc / Onderwijsspiegel.nl
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren?
School: gemiddeld cijfer is 5,7 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 5,7 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 4,6 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 4,6 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 5,8 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 5,8 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,3 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 6,3 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 5,7 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 4,6 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 5,8 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,3 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar onderwijssoort?
Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,7 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,4 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het brj is 7,2 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 5,5 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het havo is 5,7 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het brj is 6,9 in 2018-2019
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren, uitgesplitst naar onderwijssoort?
School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 5,5 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het havo is 5,7 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het brj is 6,9 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 4,9 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het havo is 4,2 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het brj is 5,5 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 5,9 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het havo is 5,6 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het brj is 6,8 in 2016-2017
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer is 5,6
 
Word je gemotiveerd door docenten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,4School: gemiddeld cijfer is 5,2
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 5,5
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 5,5
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6School: gemiddeld cijfer is 5,1
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 5,4
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 4,9School: gemiddeld cijfer is 4,0
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,0School: gemiddeld cijfer is 4,5
 
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 5,2
 
Behandelen docenten jou met respect?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer is 6,4
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0School: gemiddeld cijfer is 7,6
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer is 6,2
 
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 5,8
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2School: gemiddeld cijfer is 5,0
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep