Aantal leerlingen
Toelichting van de school
De school heeft (nog) geen toelichting gegeven.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen.School: 881 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep havo en havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.School: 881 leerlingen in 2019-2020.School: 881 leerlingen in 2019-2020.School: 966 leerlingen in 2018-2019.School: 966 leerlingen in 2018-2019.School: 1.107 leerlingen in 2017-2018.School: 1.107 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.School: 881 leerlingen in 2019-2020.School: 966 leerlingen in 2018-2019.School: 1.107 leerlingen in 2017-2018.
Hoe zijn de leerlingen die in 2018-2019 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 40,8% op het vwo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 59,1% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 45,4% op het vwo.School: van alle examenleerlingen zit 54,6% op het havo.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 45,4% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 54,6% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 33,9% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 66,1% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 40,5% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 59,5% op het havo.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2019-2020?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
brj
 
52
132
          
havo
 
27
71
50
92
90
97
129
134
116
122
  
vwo
 
26
71
80
94
82
97
71
97
90
97
68
87
School
Vergelijkingsgroep
 
 
Hoe zijn de bovenbouwleerlingen verdeeld over de verschillende vwo-typen in 2019-2020?
89,1% Atheneum leerlingen.10,9% Gymnasium leerlingen.
Hoe zijn de bovenbouwleerlingen verdeeld over de verschillende vwo-typen de afgelopen jaren?
10,9% Gymnasium leerlingen in 2019-2020.10,9% Gymnasium leerlingen in 2019-2020.14,4% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.14,4% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.14,0% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.14,0% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.89,1% Atheneum leerlingen in 2019-2020.89,1% Atheneum leerlingen in 2019-2020.85,6% Atheneum leerlingen in 2018-2019.85,6% Atheneum leerlingen in 2018-2019.86,0% Atheneum leerlingen in 2017-2018.86,0% Atheneum leerlingen in 2017-2018.10,9% Gymnasium leerlingen in 2019-2020.14,4% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.14,0% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.89,1% Atheneum leerlingen in 2019-2020.85,6% Atheneum leerlingen in 2018-2019.86,0% Atheneum leerlingen in 2017-2018.
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in
2019-2020?
School: 48,6% jongens.School: 51,4% meisjes.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 48,9% jongens.Vergelijkingsgroep: 51,1% meisjes.