Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
07:30
 
08:30
12:00
 
13:00
15:00
 
18:00
 
Dinsdag
07:30
 
08:30
12:00
 
13:00
15:00
 
18:00
 
Woensdag
07:30
 
08:30
12:15
 
-
-
 
18:00
 
Donderdag
07:30
 
08:30
12:00
 
13:00
15:00
 
18:00
 
Vrijdag
07:30
 
08:30
12:00
 
13:00
15:00
 
18:00
De onderbouw is op vrijdagmiddag vrij
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Traditionele schooltijden
middagpauze, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
  • In samenwerking met ouders
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
  • In samenwerking met Kinderopvang Walcheren
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Toelichting bij dit onderwerp
Kinderopvang Walcheren (Wannes en Ko) biedt in het gebouw van De Lichtboei voorschools en naschoolse opvang. Zo kunnen de kinderen de hele dag in hun vertrouwde omgeving blijven. Ook vakantieopvang behoort tot de mogelijkheden. 
Op www.kinderopvangwalcheren.nl vindt u meer informatie over de opvangmogelijkheden van Wannes en Ko. 
De Tussen de Middag O pvang wordt verzorgd door de school, in samenwerking met ouders. U kunt uw kind hiervoor (voor vaste dagen en/of incidenteel) opgeven via: tmo-lichtboei@archipelscholen.nl. De bijdrage voor de TMO is voor dit schooljaar vastgesteld op €2,50 per keer. Wanneer u gebruik maakt van Tussen de Middag Opvang, krijgt u aan het eind van iedere maand een factuur toegestuurd. 
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2019-2020?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
12-10-2019
20-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019
05-01-2020
Voorjaarsvakantie
22-02-2020
01-03-2020
Meivakantie
25-04-2020
03-05-2020
Zomervakantie
11-07-2020
23-08-2020
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
1 tot en met 8
maandagmiddag
Gymnastiek
3 tot en met 8
vrijdagochtend
Toelichting bij dit onderwerp
De gymlessen op maandagmiddag worden verzorgd door onze vakleerkracht gymnastiek: Anton Kruit. 
De gymlessen op vrijdagochtend worden verzorgd door de eigen leerkracht.
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
Directeur
maandag, dinsdag, donderdag
op afspraak
Intern Begeleider
maandag
op afspraak
Groepsleerkrachten
maandag tot en met vrijdag
op afspraak
Toelichting bij dit onderwerp
Wij willen graag laagdrempelig zijn. Voel u vrij om binnen te stappen.  
Soms is het echter fijner om een afspraak te maken, dat kan telefonisch, mondeling of via de mail. 
Ook andersom kan de directeur, de intern begeleider of de groepsleerkracht telefonisch, mondeling of via de mail een afspraak maken met ouders / verzorgers.