Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
De Lichtboei biedt regulier onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Alle leerkrachten hebben hun eigen talenten en kwaliteiten om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De leerkrachten hanteren een vorm van klassenmanagement waarin het lukt verlengde en extra instructie te verzorgen. Waar nodig wordt er een beroep gedaan op specifieke deskundigheid van een collega of de intern begeleider. Externe ondersteuning is gewenst en nodig bij het opvangen van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit kan zijn in de vorm van ambulante begeleiding of een onderwijsassistente die de leerling gedurende een aantal uren per week extra begeleidt. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op scholenopdekaart.nl.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
1
Onderwijsassistent
3
Fysiotherapeut
1