Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
We werken op De Lichtboei met vier combinatiegroepen:
- groep 1/2: Chistianne Overgaauw en Karen Starrenburg
- groep 3/4: Ina Hamelink en Carina Stokman
- groep 5/6: Melanie Lindenberg en Jochem Boer
- groep 7/8: Phatcharin Thongkhao en Melanie Lindenberg
De groepsleerkrachten geven dagelijks les aan de kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de sfeer en het leren in de groepen. Zij onderhouden de contacten met ouders over de kinderen.
Bibi Chernet is voor één dag in de week op school aanwezig als intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert zo nodig gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.
Naast bovengenoemd personeel hebben wij op school ook een administratief medewerkster: Connely Lous is aanwezig op maandag- en woensdagochtend. En een vrijwilligster: Marie Verhulst, zij is op maandag aanwezig in groep 1/2 en op donderdag in groep 3/4.