Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap: wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid. Onder andere door jaarlijks aan het begin van het jaar te starten met het programma “Goed van Start”. Genegenheid, zelfvertrouwen en veiligheid zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. 
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
respect
vertrouwen
veiligheid
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?

Wij werken op school vanuit de volgende leefregels:
Bij ons op school:
 • is het fijn
 • horen we bij elkaar
 • leren we samen
 • luisteren we naar elkaar
 • mag je zijn wie je bent
 • houden we rekening met elkaar 
 • helpen we anderen
 • werken we hard
 • maken we fouten 
 • zijn we nieuwsgierig
 • voelen we ons thuis.
Concreet is het volgende zichtbaar op onze school:
- We hebben en hanteren een pestprotocol
- We geven lessen uit de (pro-actieve) methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling 'Kwink' en maken aan het begin van het schooljaar gebruik van de methode 'Goed van Start'.
- We observeren en registreren de ontwikkeling in de onderbouw met "KIJK!" en in 3 t/m 8 met "ZIEN!".
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Zien
Sociogram
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Goed van Start
Kwink