Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
ontplooien
betrokken
samen
uitdagend
veilig
Missie en visie
Archipelschool De Lichtboei in Westkapelle is een openbare basisschool die werkt vanuit de kernwaarden van Archipel: kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, maatschappijgericht en samenwerkingsgericht. Op onze school komen kinderen met verschillende levensbeschouwelijke of godsdienstige achtergronden samen. Het omgaan met deze verschillen op een gelijkwaardige wijze is een fundamenteel uitgangspunt voor onze school.
De Lichtboei ligt ingebed tussen de huizen van Westkapelle, herkenbaar aan de groen/gele boei op het schoolplein. Wij sluiten in ons onderwijs aan bij de betekenis van ‘De Lichtboei’, welke symbool staat voor baken, veilig, helder en uitnodigend. Een baken voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar waarin beleving en plezier centraal staan.
Wij willen graag dat leren leuk is en zorgen ook buitenom de methodes voor voldoende activiteiten, bijvoorbeeld;
- alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 hebben hun eigen moestuintje;
- we voeren eens per twee jaar met heel de school een musical op;
- we doen graag mee aan diverse schoolsporttoernooien; 
- en we maken regelmatig uitstapjes zodat dat wat in de klas wordt aangeboden ook echt kan worden beleefd. 
De Lichtboei staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin iedere leerling optimaal kan groeien, zowel op cognitief gebied als sociaal-emotioneel. Het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten van de leerlingen, heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. Onderwijs waarin het kind centraal staat en waar aangesloten wordt bij de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naast het cognitief leren vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich zo ontwikkelen zodat zij zich staande kunnen houden binnen de maatschappij; leren samenwerken, het durven geven van je mening en het stimuleren van zelfstandigheid vormen hierin belangrijke pijlers.  
Tot slot vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen, bij alles wat zij ontmoeten of aangeboden krijgen, zichzelf kunnen zijn en blijven. Zo ontstaat een begin van vrijheid en verantwoordelijkheid.