Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Een goede samenwerking tussen school en ouders leidt tot betere schoolprestaties en welbevinden bij de kinderen thuis en op school.
Wij zien de ouders als educatieve partners in onderwijs en opvoeding.
Ouderbetrokkenheid komt op onze school in diverse vormen voor.
Alle vormen hebben hun eigen waarde en zijn onmisbaar binnen het basisonderwijs.
Wij hechten belang aan de tevredenheid van ouders en zetten daarvoor tweejaarlijks een vragenlijst uit onder de ouders. 
In de bijlage vindt u de uitkomsten van de tevredenheidsvragenlijst van maart 2019. 
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden: