Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
Kinderopvang Walcheren biedt in Westkapelle een kinderdagverblijf met peutergroep: Torenlicht. Er is geen nauwe samenwerking tussen De Lichtboei en Torenlicht. Wel maken de peuters af en toe een uitstapje naar onze school (of andersom; wij gaan op visite bij de peuters) en is er sprake van een overdrachtsgesprek wanneer een kindje van de Peuterspeelzaal naar school komt. Op Torenlicht wordt gewerkt met de methode Uk en Puk, wij sluiten daar op de Lichtboei bij aan met onze methode Schatkist. Zo ontstaan een doorgaande lijn van de peuter- naar de kleutergroep.