Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
Het is een aantal jaren geleden dat de inspectie de school heeft bezocht.
Wij hebben nu een basisarrangement. Dit houdt in dat de inspectie ons een voldoende geeft.
Er is op dit moment voor de inspectie geen reden voor een schoolbezoek.
De gegevens in het laatste inspectierapport zullen inmiddels verouderd/veranderd zijn.