Aantal leerlingen
Toelichting van de school
De Lichtboei is een kleine dorpsschool in Westkapelle. De gemoedelijke sfeer en het respect en aandacht hebben voor elkaar, geven geborgenheid voor iedereen die in de school werkt, speelt, leert of gewoon aanwezig is.
We werken met vier kleine combinatiegroepen en blijven dat, ongeacht het leerlingaantal, ook de komende jaren doen. Hierdoor hebben we veel aandacht voor, en kunnen we ons onderwijs goed afstemmen op, de individuele leerling.
Op 24 augustus 2020 verwachten we het schooljaar te starten met 56 leerlingen. Gedurende het schooljaar 2020-2021 zullen er nog ongeveer 10 leerlingen instromen. 
Aanmeldingsprocedure:
We nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school! Ook uw zoon of dochter is daarbij van harte welkom! U kunt telefonisch of via het contactformulier op de website een afspraak maken, maar natuurlijk mag u ook altijd binnenlopen.
Tijdens het kennismakingsgesprek geven we u informatie over De Lichtboei. U krijgt een rondleiding door de school waardoor u een goede indruk krijgt van de sfeer en natuurlijk is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Als u heeft gekozen voor onze school, ontvangt u een informatiepakket en het inschrijfformulier.
Kinderen van vier jaar, die aangemeld worden op De Lichtboei komen binnen in een gemengde groep 1/2. Ruim voordat uw kind komt, neemt de toekomstige leerkracht contact met u op. Kinderen mogen vóór hun 4e verjaardag vijf keer op bezoek komen in hun nieuwe klas, om alvast een beetje te wennen. 
Wanneer een kind tussentijds op onze school wordt ingeschreven, wordt er contact opgenomen met de vorige school. We houden zoveel mogelijk rekening met het niveau en de achtergrond van het kind. Een kind wordt in principe geplaatst in dezelfde groep als op de vorige school.

Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen.School: 54 leerlingen.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
School: 54 leerlingen in 2019-2020.School: 54 leerlingen in 2019-2020.School: 48 leerlingen in 2018-2019.School: 48 leerlingen in 2018-2019.School: 51 leerlingen in 2017-2018.School: 51 leerlingen in 2017-2018.School: 57 leerlingen in 2016-2017.School: 57 leerlingen in 2016-2017.School: 61 leerlingen in 2015-2016.School: 61 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 214,6 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 214,6 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 214,4 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 214,4 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2015-2016.School: 54 leerlingen in 2019-2020.School: 48 leerlingen in 2018-2019.School: 51 leerlingen in 2017-2018.School: 57 leerlingen in 2016-2017.School: 61 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 214,6 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 214,4 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2015-2016.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld naar leeftijd in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 24,0 leerlingen van 11 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,3 leerlingen van 10 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,2 leerlingen van 9 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,4 leerlingen van 8 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,6 leerlingen van 7 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,2 leerlingen van 6 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,5 leerlingen van 5 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,0 leerlingen van 4 jaar.School: 9 leerling(en) van 11 jaar.School: 7 leerling(en) van 10 jaar.School: 3 leerling(en) van 9 jaar.School: 3 leerling(en) van 8 jaar.School: 10 leerling(en) van 7 jaar.School: 7 leerling(en) van 6 jaar.School: 4 leerling(en) van 5 jaar.School: 11 leerling(en) van 4 jaar.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 27,1 leerlingen in leerjaar 8.Vergelijkingsgroep: 27,7 leerlingen in leerjaar 7.Vergelijkingsgroep: 27,4 leerlingen in leerjaar 6.Vergelijkingsgroep: 27,8 leerlingen in leerjaar 5.Vergelijkingsgroep: 27,3 leerlingen in leerjaar 4.Vergelijkingsgroep: 27,4 leerlingen in leerjaar 3.Vergelijkingsgroep: 28,5 leerlingen in leerjaar 2.Vergelijkingsgroep: 22,4 leerlingen in leerjaar 1.School: 9 leerlingen in leerjaar 8.School: 5 leerlingen in leerjaar 7.School: 5 leerlingen in leerjaar 6.School: 3 leerlingen in leerjaar 5.School: 11 leerlingen in leerjaar 4.School: 6 leerlingen in leerjaar 3.School: 5 leerlingen in leerjaar 2.School: 10 leerlingen in leerjaar 1.
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in 2019-2020?
School: 40,7% meisjes.School: 59,3% jongens.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 49,6% meisjes.Vergelijkingsgroep: 50,4% jongens.