Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De kern van ouderbetrokkenheid is het werken aan een betere wereld voor het kind / de leerling, ouders en de school. School en ouders zijn als educatieve partners verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen tot actieve wereldburgers.
Daarbij leidt een goede samenwerking tussen school en ouders tot betere schoolprestaties en welbevinden bij de kinderen thuis en op school. Dit doen wij bijvoorbeeld door het voeren van startgesprekken aan het begin van het schooljaar (waarbij vooral u aan het woord bent over uw kind zodat de leerkrachten nog beter kunnen aansluiten op uw kind) en door de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief waarin u op de hoogte gehouden wordt van het reilen en zeilen binnen de school en de verschillende groepen.