Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is goede kinderopvang belangrijk. In onze school, of in de buurt van onze school, biedt Kinderopvang Walcheren buitenschoolse opvang. Hier kan uw kind zich na een drukke schooldag heerlijk ontspannen. Enthousiaste en goed opgeleide pedagogisch medewerkers staan klaar om uw kind te begeleiden.In de vakanties is de opvang de gehele dag geopend. Dan worden er allerlei extra activiteiten georganiseerd in de vorm van themaweken, zoals kookweek, theaterweek, circusweek enzovoort. Ook uitstapjes maken naar het bos of het strand behoren tot de mogelijkheden. Ook voorschoolse opvang is mogelijk. Uw kind wordt dan vanaf 07.30 uur opgevangen in een rustige omgeving.KOW biedt buitenschoolse opvang in- of exclusief de vakanties, flexibele opvang of alleen in de vakanties. Voor meer informatie kunt u bellen naar het centraal kantoor, 0118-614532 of kijk op www.kinderopvangwalcheren.nl . Naast KOW zijn er ook andere organisaties voor kinderopvang. Het staat ouders vrij om zelf een vorm van kinderopvang te kiezen.
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:25
-
 
-
14:30
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:25
-
 
-
14:30
 
-
 
Woensdag
-
 
08:25
12:30
 
-
-
 
-
 
Donderdag
-
 
08:25
-
 
-
14:30
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:25
-
 
-
14:30
 
-
 
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Continurooster
korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
  • In samenwerking met KOW
In het schoolgebouw
Ja
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
-
-
-
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
  • In samenwerking met KOW
In het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2020-2021?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
17-10-2020
25-10-2020
Kerstvakantie
19-12-2020
03-01-2021
Voorjaarsvakantie
13-02-2021
21-02-2021
Meivakantie
01-05-2021
09-05-2021
Zomervakantie
24-07-2021
05-09-2021
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
3 t/m 8
Maandag, dinsdag, woensdag
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
Intern begeleider
Maandag en dinsdag
8.25 uur tot 14.30 uur
Schoolmaatschappelijk werk
Dindagochtend
8.30 uur tot 10.00 uur
Taalklas voor ouders (Scalda)
Dinsdagochtend
8.30 uur tot 11.00 uur
Logopedie
Vrijdagochtend
8.30 uur tot 12.00 uur
Toelichting bij dit onderwerp
U kunt gebruikmaken van deze diensten door een afspraak te maken via de intern begeleider (Joyce Schink).