Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is goede kinderopvang belangrijk. In onze school, of in de buurt van onze school, biedt Kinderopvang Walcheren buitenschoolse opvang. Hier kan uw kind zich na een drukke schooldag heerlijk ontspannen. Enthousiaste en goed opgeleide pedagogisch medewerkers staan klaar om uw kind te begeleiden.In de vakanties is de opvang de gehele dag geopend. Dan worden er allerlei extra activiteiten georganiseerd in de vorm van themaweken, zoals kookweek, theaterweek, circusweek enzovoort. Ook uitstapjes maken naar het bos of het strand behoren tot de mogelijkheden. Ook voorschoolse opvang is mogelijk. Uw kind wordt dan vanaf 07.30 uur opgevangen in een rustige omgeving.KOW biedt buitenschoolse opvang in- of exclusief de vakanties, flexibele opvang of alleen in de vakanties. Voor meer informatie kunt u bellen naar het centraal kantoor, 0118-614532 of kijk op www.kinderopvangwalcheren.nl . Naast KOW zijn er ook andere organisaties voor kinderopvang. Het staat ouders vrij om zelf een vorm van kinderopvang te kiezen.