Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Op onze school bieden wij onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar, verdeeld over 8 groepen. De kleutergroepen (groep 1-2) zijn heterogene groepen. Dat zijn gemengde groepen, bestaande uit leerlingen van verschillende leeftijden, in dit geval 4-, 5- en 6-jarigen. In de overige groepen werken we met homogene leeftijdsgroepen. De meeste kinderen in een groep hebben dezelfde leeftijd, bijv. 9-jarigen in groep 5. In onze school zijn de groepen ingedeeld in onderbouwgroepen (groepen 1 en 2), middenbouwgroepen (groepen 3, 4 en 5) en bovenbouwgroepen (groepen 6,7 en 8).Daarnaast werken we met een schakelklas
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Als leerkrachten verlof hebben, wordt dit binnen het team van de school opgelost.
Bij ziektevervanging worden de volgende oplossingen gekozen in chronologische volgorde:
1. Vervanging door een vervanger,
2. Vervanging door een andere leerkracht van de school,
3. Vervanging door een onderwijsassistent, de intern begeleider of de directeur,
4. De getroffen groep (voor hooguit twee achtereenvolgende dagen) naar huis sturen,
5. De leerlingen die niet thuisgehouden kunnen worden, verdelen over de andere groepen.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Spel en beweging / bewegingsonderwijs