Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Op onze school bieden wij onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar, verdeeld over 8 groepen. De kleutergroepen (groep 1-2) zijn heterogene groepen. Dat zijn gemengde groepen, bestaande uit leerlingen van verschillende leeftijden, in dit geval 4-, 5- en 6-jarigen. In de overige groepen werken we met homogene leeftijdsgroepen. De meeste kinderen in een groep hebben dezelfde leeftijd, bijv. 9-jarigen in groep 5. In onze school zijn de groepen ingedeeld in onderbouwgroepen (groepen 1 en 2), middenbouwgroepen (groepen 3, 4 en 5) en bovenbouwgroepen (groepen 6,7 en 8).Daarnaast werken we met een schakelklas