Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Op Archipelschool de Leeuwenburch worden de resultaten nauwlettend gemonitord. Twee maal per jaar (februari en juni) worden de resultaten van alle leerlingen in kaart gebracht en besproken in het team. Er wordt gekeken naar de schoolse resultaten, hoe scoren de groepen vergeleken met de landelijke- en de inspectienorm, maar ook naar de individuele resultaten per leerling. Vertoont de leerling voldoende groei ten opzichte van zichzelf? Naar aanleiding van de resultaten en de besprekingen worden indien nodig acties uitgezet.