Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Respect en begrip
Diversiteit
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Wij hechten als school veel waarde aan orde, regelmaat, structuur, veiligheid, normen en waarden. In het kader hiervan hebben we ook een aantal schoolregels,  regels voor in de groep en regels voor in en rondom het gebouw opgesteld.Deze regels worden met de kinderen bij aanvang van het schooljaar besproken en regelmatig herhaald.
De sociale veiligheid wordt vanuit twee pijlers opgebouwd:
1. Preventief handelen (voorkomen)
2. Curatief handelen (oplossen)
Het preventief handelen wordt vormgegeven volgens de richtlijnen van 'Teach Like A Champion' en 'Goed van start'.
De nadruk ligt hierbij aan het sturing geven aan het proces van groepsvorming. Een gezonde groep is veilig.
Het curatief handelen wordt vormgegeven vanuit de principes van 'WinWin: werken aan verantwoordelijke gedrag'. Als er een pest- of onveilige situatie ontstaat, gaan we zoeken naar de reden van het kind om zo te handelen en wordt van daaruit een passende interventie gekozen.