Onderwijstijd
Toelichting van de school
Overige activiteiten naast de kernvakken:
Tutor-leren
Het tutor-leren is gebaseerd op samenwerking tussen twee (of meer) kinderen. Een kind uit groep 6, 7 of 8 (de tutor genoemd) gaat een of meer keren per week ‘werken’ met een jonger kind. Bij ons op school gaat het om werken met kleuters en om lezen met kinderen uit groep 3 en 4. De tutoren wordt vooraf in een aantal lessen geleerd hoe ze hun ‘tutee’ (het jongere kind) het best kunnen begeleiden.De doelen die we met het tutor-leren beogen, zijn in eerste instantie het verhogen van de effectieve leer/leestijd, waardoor ook de ontwikkeling beter/sneller verloopt. Daarnaast willen we ook het plezier in leren/lezen verhogen. Er wordt natuurlijk ook gewerkt aan sociale doelen, zoals elkaar helpen, positief tegenover elkaar staan en verantwoordelijkheid dragen. Uiteraard blijven de leerkrachten altijd de eindverantwoordelijken voor het tutor-leren/lezen.
Groepsvorming (preventief handelen): 
 “Goed van Start” helpt u om samen met uw leerlingen in het begin van het schooljaar de toon te zetten voor een fijn en positief leerklimaat. Goed van Start, ontstaan op de werkvloer, is een praktisch boek, ondersteund door onderzoek en theorie.Het actief betrekken van de leerlingen bij zaken die ook hen aangaan heeft een enorme impact. Leerlingen betrekken bij het opstellen en handhaven van regels voor hun groep zorgt ervoor dat leerlingen voelen dat hun mening ertoe doet. Het effect is betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor datgene wat samen is afgesproken. Goed van Start heeft, om dit te bereiken, 5 coöperatieve klassenvergaderingen zo uitgewerkt dat u er direct mee aan de slag kan.
De klassenvergaderingen In Goed van Start zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de groepen 5-8. Veel leraren van de groepen 1-4 zijn de mening toegedaan dat jongere kinderen dit ook kunnen, mits aangepast. Hun ervaringen voor toepassing in de groepen 1-4 zijn per vergadering verwerkt onder het kopje “Jongere kinderen kunnen dit ook”.  Samen met uw leerlingen regels opstellen en handhaven,met behulp van de klassenvergaderingen van Goed van Start, is een investering waar u de rest van het schooljaar veel plezier van heeft. 
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
7 u 15 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
  
3 u 30 min
  
3 u 30 min
  
3 u 30 min
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
3 u 15 min
  
7 u 15 min
  
7 u 15 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
1 uur
  
1 u 15 min
  
1 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 45 min
  
3 uur
  
2 u 45 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 25 min
  
1 u 25 min
  
1 u 25 min
  
1 u 25 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
          
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
ADL
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 25 min
  
1 u 25 min
  
1 u 25 min
  
1 u 25 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Pauze
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
50 min
  
50 min
  
50 min
  
50 min
  
50 min
 
 
Schrijven
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 50 min
  
1 uur
  
1 uur
  
2 uur
  
1 u 50 min
  
1 u 50 min
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Mondelinge taal
 
  
 
 
10 uur
  
10 uur
 
 
Beginnende gecijferdheid
 
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Beginnende geletterdheid
 
  
 
 
2 uur
  
2 uur
 
 
Sociaal emotionele redzaamheid
 
  
 
 
15 min
  
15 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
 
 
8 uur
  
8 uur
 
 
Kunstzinnige oriëntatie
 
  
 
 
1 uur
  
1 uur
 
 
ADL
 
  
 
 
2 u 55 min
  
2 u 55 min
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Mediatheek
Speellokaal
Gymlokaal