Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
Overige activiteiten naast de kernvakken:
Tutor-leren
Het tutor-leren is gebaseerd op samenwerking tussen twee (of meer) kinderen. Een kind uit groep 6, 7 of 8 (de tutor genoemd) gaat een of meer keren per week ‘werken’ met een jonger kind. Bij ons op school gaat het om werken met kleuters en om lezen met kinderen uit groep 3 en 4. De tutoren wordt vooraf in een aantal lessen geleerd hoe ze hun ‘tutee’ (het jongere kind) het best kunnen begeleiden.De doelen die we met het tutor-leren beogen, zijn in eerste instantie het verhogen van de effectieve leer/leestijd, waardoor ook de ontwikkeling beter/sneller verloopt. Daarnaast willen we ook het plezier in leren/lezen verhogen. Er wordt natuurlijk ook gewerkt aan sociale doelen, zoals elkaar helpen, positief tegenover elkaar staan en verantwoordelijkheid dragen. Uiteraard blijven de leerkrachten altijd de eindverantwoordelijken voor het tutor-leren/lezen.
Groepsvorming (preventief handelen): 
 “Goed van Start” helpt u om samen met uw leerlingen in het begin van het schooljaar de toon te zetten voor een fijn en positief leerklimaat. Goed van Start, ontstaan op de werkvloer, is een praktisch boek, ondersteund door onderzoek en theorie.Het actief betrekken van de leerlingen bij zaken die ook hen aangaan heeft een enorme impact. Leerlingen betrekken bij het opstellen en handhaven van regels voor hun groep zorgt ervoor dat leerlingen voelen dat hun mening ertoe doet. Het effect is betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor datgene wat samen is afgesproken. Goed van Start heeft, om dit te bereiken, 5 coöperatieve klassenvergaderingen zo uitgewerkt dat u er direct mee aan de slag kan.
De klassenvergaderingen In Goed van Start zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de groepen 5-8. Veel leraren van de groepen 1-4 zijn de mening toegedaan dat jongere kinderen dit ook kunnen, mits aangepast. Hun ervaringen voor toepassing in de groepen 1-4 zijn per vergadering verwerkt onder het kopje “Jongere kinderen kunnen dit ook”.  Samen met uw leerlingen regels opstellen en handhaven,met behulp van de klassenvergaderingen van Goed van Start, is een investering waar u de rest van het schooljaar veel plezier van heeft.