Oudertevredenheid
Toelichting van de school
In februari 2018 is een oudertevredenheidslijst uitgezet onder alle ouders/verzorgers van Archipelschool De Leeuwenburch.
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden: