Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De ontwikkeling van de leerlingen aan het eind van de basisschool meten we met een eindtoets. In beginsel laten we daaraan alle leerlingen meedoen. Leerlingen die uitstromen naar het praktijk-onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en/of leerlingen die minder dan vier jaar in Nederland zijn en grote problemen hebben met de taal laten we niet meedoen. Feitelijk doen leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (en een eigen leerlijn) niet mee aan de eindtoets(en). Leerlingen die zijn ingestroomd in groep 7 of 8 laten we wel standaard meedoen aan de eindtoetsen. We garanderen een zorgvuldige toetsafname, omdat we ons exact houden aan de voorschriften. De uitslagen worden met behulp van de normen in Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs geanalyseerd (we beschikken daartoe over een evaluatieprotocol). Daardoor weten we of de resultaten liggen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van de leerlingenpopulatie. Ten behoeve van de analyse maken we dubbele berekeningen als dat nodig is. Dat betekent, dat we naast de totaaluitslagen (alle leerlinge die meededen), overzichten maken waarin bepaalde leerlingen buiten beschouwing worden gelaten. De analyse kan leiden tot aanpassingen in het aanbod, de instructie en het model dat we hanteren voor differentiatie. De uitslagen van de eindtoets, de analyse en de gekozen verbeterpunten worden gepubliceerd op onze website, in de nieuwsbrief, en in het jaarverslag. Tevens worden de resultaten besproken met de medezeggenschapsraad en het bestuur.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 80,3School: 80,3School: 77,9School: 77,9School: 73,9School: 73,9School: 80,9School: 80,3School: 77,9School: 73,9Inspectie-ondergrens: 74,0Inspectie-ondergrens: 73,6Inspectie-ondergrens: 73,7Inspectie-ondergrens: 73,3
 
School: 532,0School: 532,0School: 532,0Inspectie-ondergrens: 528,8
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 40% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
16
16
17
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
42 %
43 %
40 %
Score
Score
Score
73,9
16 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
77,9
15 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
80,3
15 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets